Credence
Alacakların etkin yönetimi her bir alacak için doğru zamanda doğru aksiyonun alınması ile mümkündür. Credence Risk Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş.’nin bunu sağlayacak katma değerinin özünü deneyimi ve altyapısı ile oluşturduğu tahsilat döngüsüne bağlı farklı iş modeli oluşturur.

TAHSİLAT DÖNGÜMÜZ
Credence

ANALİZ
Her borçlunun ödeme kabiliyetİ, ödeme niyeti, hukuksal süreçteki aşaması, sosyo ekonomik durumu, vs farklıdır. Borçlulara aynı şekilde yaklaşmak tahsilat kabiliyetini düşürmektedir. Bu nedenle ilk adım olarak, mevcut ve ek istihbarat bilgileri doğrultusunda dosyaları "Analiz" ediyoruz.
SEGMENTASYON
Analiz aşamasından elde ettiğimiz sonuçlara ve deneyimlerimize göre dosyaları "Segmente" ediyoruz. Döngü bir tur tamamlandığında bu adımı "Re-Segmentasyon" olarak adlandırıyoruz.
STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ
Her bir alacak segmenti için tahsilatı arttırmaya yönelik stratejiler belirlenir. Bu stratejiler bazı alacaklar için hızlıca hukuksal aksiyonun alınmasını, bazı alacaklar için ek istihbarat yapılmasını, bazı alacaklar için ise borçlu ile telefon, SMS, mektup gibi farklı kanallardan iletişime geçilmesi olabilir.
AKSİYON
Her bir alacak için belirlenen aksiyonlar alınır. Burada önemli olan konu alınan her bir aksiyonun takip edilebilir ve sonucunun ölçülebilir olmasıdır. Alacak ile ilgili iletişim, hukuki süreç, detaylı istihbarat aksiyonları Credence’in entegre tahsilat takip sistemi ile yönetilir ve baştan uca takip edilir. Alacak için alınan tüm aksiyonlar Credence CRM veritabanında tutulur.
DEĞERLENDİRME
Alınan aksiyonların sonuçları detaylı olarak analiz edilir. Alınan her aksiyonun sonucunun Credence için mutlaka bir değeri vardır. Bu süreçte elde edilen bilgiler ile alacaklar yeniden segmente edilir ve bu şekilde döngü devam eder.

Etkin alacak yönetimi sürekli öğrenen ve öğrendiklerini değerlendiren bir süreç olmak zorundadır.


Gülbahar Mah. Cemal Sahir Sk. No:26/28-5
Profilo İş Merkezi A Blok. K:3 PK:34394
Şişli İstanbul Türkiye
Telefon: +90 212 2401000
Faks : +90 212 2401001

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu