Credence

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine yönelik taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Veri Sorumlusu / Veri İşleyen olan CREDENCE’a bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak, Başvuru Formunun doldurulması ve aşağıdaki yollardan biriyle şirketimize iletilmesi suretiyle yapılması gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında yazılı olarak şirketimize yapılacak başvurular, başvuru formunun doldurulup, çıktısı alındıktan sonra ıslak imza atılarak;

  • Noter kanalıyla veya KVKK da belirtilen diğer yöntemlerle adresimize gönderilerek,
  • Başvuru Sahibi’nce kvk-kurulu@credence.com.tr adresine e-posta yoluyla, Şirketimize iletilebilecektir.

Yazılı başvurular ile ilgili detaylı bilgilendirme aşağıdaki tabloda verilmektedir.


Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Noter vasıtasıyla tebligat Gülbahar Mah. Cemal Sahir Sk. No:26/28-5 Profilo İş Merkezi A Blok. K:3 PK:34394 Şişli İstanbul Türkiye Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
E-posta yoluyla kvk-kurulu@ credence.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.Gülbahar Mah. Cemal Sahir Sk. No:26/28-5
Profilo İş Merkezi A Blok. K:3 PK:34394
Şişli İstanbul Türkiye
Telefon: +90 212 2401000
Faks : +90 212 2401001

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu